Musisz uaktualnić Flash Playera

Jesteśmy firmą doradczo-szkoleniową specjalizującą się przede wszystkim w dziedzinie prawa pracy oraz ochrony pracy. Początek działalności naszej firmy przypada na 1999r. Od samego początku założeniem było prowadzenie profesjonalnych szkoleń z zakresu BHP i Ppoż. Świadczymy od 1999 r. wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie ochrony pracy polegające m.in. na sprawowaniu obowiązków Inspektora bhp, sporządzaniu dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy, wykonywaniu audytów w zakresie bhp i ppoż., ocenianiu i dokumentowaniu ryzyka zawodowego.
W razie potrzeby współdziałamy w reprezentowaniu Zleceniodawców przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną oraz Państwową Strażą Pożarną.
Czynności te wykonujemy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704z późn.zm).
Jesteśmy jedną z nielicznych firm świadczących profesjonalne usługi prawnego doradztwa personalnego obejmujące m.in. informacje telefoniczne, udzielanie odpowiedzi na pytania i konsulting w tym zakresie, zastępstwo procesowe, przeprowadzanie oceny w zakresie administrowania sprawami personalnymi i pracowniczymi wraz z wnioskami zmierzającymi do wprowadzenia rozwiązań i właściwych regulacji, okresowe przekładanie informacji o zmianach w obowiązujących przepisach.
Poza główną siedzibą firmy w Swarzędzu  mamy Oddziały w Bydgoszczy i Katowicach oraz swoich przedstawicieli w: Białymstoku, Bielsku-Białej, Częstochowie, Gorzowie Wlkp., Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Pile, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Wałbrzychu, Wrocławiu.


Oferujemy między innymi:

  • wykonywanie obowiązków służby bhp
  • przeprowadzanie audytów w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
  • ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
  • udział w zespołach wyjaśniających przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy
  • szkolenia w dziedzinie bhp, ochrony ppoż. i pierwszej pomocy przedmedycznej
  • merytoryczna pomoc w wykonaniu nakazów, decyzji i zarządzeń wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną

Poszerzając wachlarz usług naszej firmy nieustannie staramy się sprostać rosnącym wymaganiom klientów.

Od 2.04.2012 poszerzamy ofertę o aspekty dotyczące ochrony srodowiska: 

1. Gospodarka odpadami

Dokumentacje  zakresu gospodarki odpadami:

·         wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,

·         informacje o ilości wytworzonych odpadów,

·         prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów,

·         monitorowanie terminów ważności i zakresu wydanych decyzji,

·         zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów w danym roku kalendarzowym

2. Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

3. Raport KOBIZE

4. Wnioski o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

5. Doradztwo w powyższym zakresie

6. Szkolenia:

Gospodarka odpadami w firmie produkcyjnej i innych

a) szkolenia dla konkretnej firmy i konkretnej bazy ludzi (w zależności od potrzeb)- poznając wcześniej zakres działalności tej firmy, decyzje środowiskowe, firmy odbierające odpady i narzucone zasady segregacji w tych firmach).

b) wymagania prawne dla małych i średnich przedsiębiorstw – czyli gospodarka odpadami w praktyce

7. System zarządzania środowiskowego

  1. doradztwo  w zakresie prowadzenia systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001
  2. audyty wewnętrzne prowadzone przez doświadczonego audytora wiodącego


Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom proponujemy Państwu również usługi z zakresu Ochrony Środowiska oraz wdrażania wymagań normy ISO 9001.
Oferujemy również pomiary oświetlenia oraz dzięki współpracy z laboratoriami wykonujemy badania środowiskowe.
Oczekując na karty zgłoszeniowe, zapraszamy Państwa do współpracy. Deklarujemy jednocześnie negocjacyjny sposób ustalania cen, terminów i form płatności.

Maxpol - szkolenia BHP dla firm.
Realizacja: Projektowanie stron internetowych
Usługi Malarskie Poznań
O firmie | Szkolenia | Kursy zawodowe | BHP i PPOŻ | Badania Środowiskowe | Karta zgłoszenia | Klienci | Kariera | Kontakt